Subvenció Diputació de Tarragona per a la gestió, funcionament i manteniment d'equipaments municipals d'interès ciutadà

09/10/2017 Subvencions

Subvenció Diputació de Tarragona per a la gestió, funcionament i manteniment d'equipaments municipals d'interès ciutadà

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aldover, en data 21 de juliol de 2017, una subvenció per import de 2.168,10 €, en concepte de manteniment i gestió del Centre d'Interpretació i Lectura d'Aldover, exercici 2017.