SUBVENCIÓ PER A LA DINAMITZACIÓ TERRITORIAL PER ALS ANYS 2018 I 2019 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

11/05/2020 Subvencions

SUBVENCIÓ PER A LA DINAMITZACIÓ TERRITORIAL PER ALS ANYS 2018 I 2019 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

En data 9 de desembre de 2019 la Generalitat de Catalunya ens va concedir a través de la subvenció per a la Dinamització Territorial per als anys 2018 i 2019 l'import de 29.877,11 euros per a l'inversió "adequació de la zona d'aparcaments d'accés a la Via Verda".