Ordenances fiscals

Títol Calendari Resum Etiquetes
Ordenances fiscals 16/07/2015  Ordenança reguladora de l'impost sobre béns immobles Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció... Ordenances fiscals, ajuntament