Licitació concessió ús privatiu domini públic explotació bar Casal Municipal

Licitació concessió ús privatiu domini públic explotació bar Casal Municipal

 

El termini per a la presentació d'ofertes finalitza el proper 25 de febrer, a les 13:30h. 

 

Plec de clàusules administratives particulars.

 

Edicte BOPT. 

Descarrega del PDF.