Licitació de l'estació d'Aldover

Licitació de l'estació d'Aldover

Per raó de l'acord de la Comissió de Govern de data 26 de juliol 2016, mitjançant aquest anunci s'efectua convocatòria de procediment de licitació, per al subarrendament del bé immoble recinte de l'antiga estació de tren d'Aldover situat al c/ Carretera, s/núm., per destinar-ho, únicament i exclusivament, i en la seva integritat i amb exclusió de qualsevol altre ús, a l'activitat de serveis turístics i culturals de la via verda.

 

Anunci EBOPT.

Anunci de l'Administració Local.