Noticies

01/02/2017 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aldover una subvenció per import de 1.867,36 €, en concepte d'interessos dels préstecs concertats per aquesta Corporació, exercici 2016.
01/02/2017 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aldover, en data 15 de juliol de 2016, una subvenció, per import de 5.084,80 €, en concepte de plagues i, una altra per la mateixa quantia, per a animals peridomèstics.
01/02/2017 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aldover, en data 15 de juliol de 2016, una subvenció, per import de 4.441,60 €, per a la següent actuació: Inversió per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà; i una altra, per import de 3.509,60 €, en concepte de manteniment,...
01/02/2017 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aldover, en data 2 de desembre de 2016, una subvenció, per import de 2.067,00 €, per a la següent activitat esportiva: Diada esportiva del 5 de setembre de 2016.
25/01/2017 Subvencions
La diputació de Tarragona aprova concedir a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció per import de 49.862,12€, corresponent al programa de despesa corrent del PAM anualitat 2016.
19/01/2017 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aldover, en data 16 de desembre de 2016, una subvenció, per import de 7.829,45 €, per a la següent activitat cultural: Fira de Nadal 2016.
02/11/2016 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha subvencionat la creació d’un Parc de Salut dirigit a la gent gran en un entorn l’aire lliure, de fàcil accés i que no genera despeses a la persona usuària.
17/02/2016 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció per import de 192,38€ en concepte de interessos de préstecs, 2015
17/02/2016 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció per import de 1.772,82€ en concepte de actuació de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, 2015.
16/02/2016 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció per import de 7.702,40€ per a la seguretat a zones de bany (piscines), exercici 2015.

Pàgines