Noticies

19/01/2017 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aldover, en data 16 de desembre de 2016, una subvenció, per import de 7.829,45 €, per a la següent activitat cultural: Fira de Nadal 2016.
02/11/2016 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha subvencionat la creació d’un Parc de Salut dirigit a la gent gran en un entorn l’aire lliure, de fàcil accés i que no genera despeses a la persona usuària.
17/02/2016 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció per import de 192,38€ en concepte de interessos de préstecs, 2015
17/02/2016 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció per import de 1.772,82€ en concepte de actuació de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, 2015.
16/02/2016 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció per import de 7.702,40€ per a la seguretat a zones de bany (piscines), exercici 2015.
12/02/2016 Subvencions
La diputació de Tarragona aprova concedir a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció per import de 49.862,13€, corresponent al programa de despesa corrent del PAM anualitat 2015.
19/06/2015 Subvencions
Concedida una subvenció a l'Ajuntament d'Aldover, en data 19 de juny del 2015, per a les activitats de bous i correbous del periòde de les Festes de Sant Jordi i Festes Majors 2015.
10/04/2015 Subvencions
ÒRGAN ACTUACIÓ IMPORT Diputació de Tarragona Pla Especial d’Inversions Municipals – Renovació de la xarxa de sanejament entre c/ Verge de la Fontcalda i c/ del Riu 18.463,32 €
23/07/2014 Subvencions
Anualitat 2013 La Diputació de Tarragona ha finançat les següents actuacions de l'Ajuntament d'Aldover per a l'any 2013: ÒRGAN ACTUACIÓ IMPORT Diputació de Tarragona – SAC Cultura Programes i activitats culturals 1.997,94€ Diputació de Tarragona Reducció de la proliferació d’animals peridomèstics...

Pàgines