SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de 22 de juliol de 2016, s'ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció, per import de 2.245,79 €, per a programes i activitats de foment cultural, any 2016.