Noticies

L’Ajuntament d’Aldover, a través del Consell Comarcal del Baix Ebre, realitzarem un pla d’Igualtat. - Un Pla d'Igualtat és una eina que proposa accions per a fer efectiu el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, i d'aquesta manera eliminar la discriminació per raó de sexe...
07/03/2017 Actualitat
El proper 10 de març i amb motiu de l'etapa " La Nocturneta ", de la cursa " UT les Fonts ", pel pas de la nostra població, Aldover, s'organitzarà un habituallament per a tots els participants amb l'animació dels grallers, tabalers i tots aquells qui és vulguin acostar per donar suport, us hi...
14/02/2017 Borsa de treball
L'ajuntament d'Aldover publicarà periòdicament informació actualitzada de la Borsa de Treball de la comarca del Baix Ebre amb format PDF. Tanmateix, es podrà visualitzar aquesta informació al tauler d'atenció al públic de l'Ajuntament d'Aldover. Aquesta informació va adreçada a tots els rangs d'...
01/02/2017 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aldover, en data 22 de juliol de 2016, una subvenció per import de 5.194,59 €, en concepte d'inversió al Casal Municipal d'Aldover, exercici 2016.
01/02/2017 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aldover, en data 22 de juliol de 2016, una subvenció per import de 2.188,91 €, en concepte de manteniment i gestió del Centre d'Interpretació i Lectura d'Aldover, exercici 2016.
01/02/2017 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aldover una subvenció per import de 1.867,36 €, en concepte d'interessos dels préstecs concertats per aquesta Corporació, exercici 2016.
01/02/2017 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aldover, en data 15 de juliol de 2016, una subvenció, per import de 5.084,80 €, en concepte de plagues i, una altra per la mateixa quantia, per a animals peridomèstics.
01/02/2017 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aldover, en data 15 de juliol de 2016, una subvenció, per import de 4.441,60 €, per a la següent actuació: Inversió per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà; i una altra, per import de 3.509,60 €, en concepte de manteniment,...
01/02/2017 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aldover, en data 2 de desembre de 2016, una subvenció, per import de 2.067,00 €, per a la següent activitat esportiva: Diada esportiva del 5 de setembre de 2016.

Pàgines