Noticies

12/02/2016 Subvencions
La diputació de Tarragona aprova concedir a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció per import de 49.862,13€, corresponent al programa de despesa corrent del PAM anualitat 2015.
El termini per a la presentació d'ofertes finalitza el proper 25 de febrer, a les 13:30h. Plec de clàusules administratives particulars. Edicte BOPT. Descarrega del PDF.
11/01/2016
S’ha obert la convocatòria per a la provisió del càrrec de Jutge de Pau Substitut d’Aldover. Les sol·licituds es podran presentar fins el dia 10 de febrer de 2016, a l’Ajuntament d’Aldover, Plaça de l’Església, núm. 3, del municipi. Veure Edicte.
27/11/2015 Actualitat
El grup municipal Avancem per Aldover (APA-E) proposa al Ple l’adhesió d’Aldover a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). Aquesta moció va ser aprovada pel Ple d’aquesta Corporació, amb els vots a favor d’APA-E i de CIU i l’abstenció del PSC-CP.
27/11/2015 Actualitat
El grup municipal dels socialistes de Catalunya (PSC-CP) porta per a la seva aprovació al plenari municipal, de 26 de novembre de 2015, la moció “SALVEM LES AMBULÀNCIES I SERVEI MÈDIC DE LES TERRES DE L’EBRE” , per tal de donar suport a les accions de la plataforma en defensa del transport sanitari...
27/11/2015 Festes
El pròxim diumenge 29 de novembre es celebra la 7a Fira de Nadal al municipi d'Aldover:
18/11/2015 Hisenda
El Ple de l’Ajuntament d’Aldover va aprovar provisionalment, en sessió extraordinària de data 13 de novembre de 2015, la modifi cació de l’Ordenança fi scal núm. 2 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. Aquest acord provisional queda exposat al públic durant el termini de 30...
09/11/2015 Turisme
Obrirà aquesta nova sessió, l’última de l’any, Albert Folch, del Patronat de Turisme Terres de l'Ebre, ens presentarà la ponència 'El pla d'acció del Patronat de Turisme de les Terres de l'Ebre en el marc del pla de màrqueting de Catalunya'. A continuació es presentaran exemples d'èxit de promoció...
02/11/2015 Festes
Per Resolució de 24 d'agost de 2015, s'ha inscrit, en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, les festes de Sant Jordi i de Setembre d'Aldover. Per la cual cosa d'ara endavant podrem utilitzar el logotip següent:

Pàgines