Noticies

27/11/2015 Actualitat
El grup municipal Avancem per Aldover (APA-E) proposa al Ple l’adhesió d’Aldover a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). Aquesta moció va ser aprovada pel Ple d’aquesta Corporació, amb els vots a favor d’APA-E i de CIU i l’abstenció del PSC-CP.
27/11/2015 Actualitat
El grup municipal dels socialistes de Catalunya (PSC-CP) porta per a la seva aprovació al plenari municipal, de 26 de novembre de 2015, la moció “SALVEM LES AMBULÀNCIES I SERVEI MÈDIC DE LES TERRES DE L’EBRE” , per tal de donar suport a les accions de la plataforma en defensa del transport sanitari...
27/11/2015 Festes
El pròxim diumenge 29 de novembre es celebra la 7a Fira de Nadal al municipi d'Aldover:
18/11/2015 Hisenda
El Ple de l’Ajuntament d’Aldover va aprovar provisionalment, en sessió extraordinària de data 13 de novembre de 2015, la modifi cació de l’Ordenança fi scal núm. 2 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. Aquest acord provisional queda exposat al públic durant el termini de 30...
09/11/2015 Turisme
Obrirà aquesta nova sessió, l’última de l’any, Albert Folch, del Patronat de Turisme Terres de l'Ebre, ens presentarà la ponència 'El pla d'acció del Patronat de Turisme de les Terres de l'Ebre en el marc del pla de màrqueting de Catalunya'. A continuació es presentaran exemples d'èxit de promoció...
02/11/2015 Festes
Per Resolució de 24 d'agost de 2015, s'ha inscrit, en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, les festes de Sant Jordi i de Setembre d'Aldover. Per la cual cosa d'ara endavant podrem utilitzar el logotip següent:
19/06/2015 Subvencions
Concedida una subvenció a l'Ajuntament d'Aldover, en data 19 de juny del 2015, per a les activitats de bous i correbous del periòde de les Festes de Sant Jordi i Festes Majors 2015.
18/05/2015
S'amplia el termini, fins al proper 11 de juny, per presentar les sol·licituds per participar en la selecció del personal per treballar el proper estiu 2015 a les piscines municipals, ja sigui com a socorristes o bé com a monitors de natació, així com al campus esportiu i al Casal d'Estiu. Per...
21/04/2015
Anunci de l’Ajuntament d’Aldover sobre informació pública del Projecte de Reparcel·lació voluntària del Polígon 1 de la UA5. Amb data 15 d’abril de 2015 i Registre d’Entrada núm. 276, ha tingut entrada a l’Ajuntament d’Aldover el Projecte de Reparcel·lació voluntària del Polígon 1 de la Unitat d’...
21/04/2015
Anunci de l’Ajuntament d’Aldover sobre informació pública del Projecte d’Urbanització del Polígon 1 de la UA5. Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 37/2015, de data 21 d’abril de 2015, ha estat aprovat inicialment el Projecte d’Urbanització del Polígon 1 de l’UA 5, presentat amb data 9 d’abril de 2015...

Pàgines