Noticies

09/11/2015 Turisme
Obrirà aquesta nova sessió, l’última de l’any, Albert Folch, del Patronat de Turisme Terres de l'Ebre, ens presentarà la ponència 'El pla d'acció del Patronat de Turisme de les Terres de l'Ebre en el marc del pla de màrqueting de Catalunya'. A continuació es presentaran exemples d'èxit de promoció...
02/11/2015 Festes
Per Resolució de 24 d'agost de 2015, s'ha inscrit, en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, les festes de Sant Jordi i de Setembre d'Aldover. Per la cual cosa d'ara endavant podrem utilitzar el logotip següent:
19/06/2015 Subvencions
Concedida una subvenció a l'Ajuntament d'Aldover, en data 19 de juny del 2015, per a les activitats de bous i correbous del periòde de les Festes de Sant Jordi i Festes Majors 2015.
18/05/2015
S'amplia el termini, fins al proper 11 de juny, per presentar les sol·licituds per participar en la selecció del personal per treballar el proper estiu 2015 a les piscines municipals, ja sigui com a socorristes o bé com a monitors de natació, així com al campus esportiu i al Casal d'Estiu. Per...
21/04/2015
Anunci de l’Ajuntament d’Aldover sobre informació pública del Projecte de Reparcel·lació voluntària del Polígon 1 de la UA5. Amb data 15 d’abril de 2015 i Registre d’Entrada núm. 276, ha tingut entrada a l’Ajuntament d’Aldover el Projecte de Reparcel·lació voluntària del Polígon 1 de la Unitat d’...
21/04/2015
Anunci de l’Ajuntament d’Aldover sobre informació pública del Projecte d’Urbanització del Polígon 1 de la UA5. Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 37/2015, de data 21 d’abril de 2015, ha estat aprovat inicialment el Projecte d’Urbanització del Polígon 1 de l’UA 5, presentat amb data 9 d’abril de 2015...
10/04/2015
El 14 d'abril de 2015 s'obre el termini de presentació de sol·licituds per a les places de personal per a la temporada d'estiu. Amb data 14 d’abril de 2015, l’Ajuntament d’Aldover obre el període per presentar les sol·licituds per participar en la selecció del personal per treballar el proper estiu...
10/04/2015 Subvencions
ÒRGAN ACTUACIÓ IMPORT Diputació de Tarragona Pla Especial d’Inversions Municipals – Renovació de la xarxa de sanejament entre c/ Verge de la Fontcalda i c/ del Riu 18.463,32 €
23/07/2014 Subvencions
Anualitat 2013 La Diputació de Tarragona ha finançat les següents actuacions de l'Ajuntament d'Aldover per a l'any 2013: ÒRGAN ACTUACIÓ IMPORT Diputació de Tarragona – SAC Cultura Programes i activitats culturals 1.997,94€ Diputació de Tarragona Reducció de la proliferació d’animals peridomèstics...

Pàgines