Noticies

18/05/2015
S'amplia el termini, fins al proper 11 de juny, per presentar les sol·licituds per participar en la selecció del personal per treballar el proper estiu 2015 a les piscines municipals, ja sigui com a socorristes o bé com a monitors de natació, així com al campus esportiu i al Casal d'Estiu. Per...
21/04/2015
Anunci de l’Ajuntament d’Aldover sobre informació pública del Projecte de Reparcel·lació voluntària del Polígon 1 de la UA5. Amb data 15 d’abril de 2015 i Registre d’Entrada núm. 276, ha tingut entrada a l’Ajuntament d’Aldover el Projecte de Reparcel·lació voluntària del Polígon 1 de la Unitat d’...
21/04/2015
Anunci de l’Ajuntament d’Aldover sobre informació pública del Projecte d’Urbanització del Polígon 1 de la UA5. Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 37/2015, de data 21 d’abril de 2015, ha estat aprovat inicialment el Projecte d’Urbanització del Polígon 1 de l’UA 5, presentat amb data 9 d’abril de 2015...
10/04/2015
El 14 d'abril de 2015 s'obre el termini de presentació de sol·licituds per a les places de personal per a la temporada d'estiu. Amb data 14 d’abril de 2015, l’Ajuntament d’Aldover obre el període per presentar les sol·licituds per participar en la selecció del personal per treballar el proper estiu...
10/04/2015 Subvencions
ÒRGAN ACTUACIÓ IMPORT Diputació de Tarragona Pla Especial d’Inversions Municipals – Renovació de la xarxa de sanejament entre c/ Verge de la Fontcalda i c/ del Riu 18.463,32 €
23/07/2014 Subvencions
Anualitat 2013 La Diputació de Tarragona ha finançat les següents actuacions de l'Ajuntament d'Aldover per a l'any 2013: ÒRGAN ACTUACIÓ IMPORT Diputació de Tarragona – SAC Cultura Programes i activitats culturals 1.997,94€ Diputació de Tarragona Reducció de la proliferació d’animals peridomèstics...

Pàgines