Noticies

17/05/2016 Actualitat
S'ha obert el termini per a què les persones aspirants a proveir, mitjançant contracte d'obra o servei determinat, les places que es detallen a continuació, presentin el CV a l'Ajuntament d'Aldover (Plaça de l'Església, 3): 1 Director/a Casal d'Estiu 1 Monitor/a Casal d'Estiu 2 Monitors/ores Campus...
Se sotmet a informació pùblica l'aprovació inicial del Projecte Bàsic d'Urbanització de la UA-9 d'Aldover. Edicte
S'ha declarat deserta la licitació de la concessió de l'ús privatiu del domini públic per a l'explotació del bar situat al casal municipal d'Aldover. Decret d'Alcaldia núm. 29/2016
17/02/2016 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció per import de 192,38€ en concepte de interessos de préstecs, 2015
17/02/2016 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció per import de 1.772,82€ en concepte de actuació de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, 2015.
16/02/2016 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció per import de 7.702,40€ per a la seguretat a zones de bany (piscines), exercici 2015.

Pàgines