Noticies

Per raó de l'acord de la Comissió de Govern de data 26 de juliol 2016, mitjançant aquest anunci s'efectua convocatòria de procediment de licitació, per al subarrendament del bé immoble recinte de l'antiga estació de tren d'Aldover situat al c/ Carretera, s/núm., per destinar-ho, únicament i...
Se sotmet a informació pùblica l'aprovació inicial del Projecte Bàsic d'Urbanització de la UA-9 d'Aldover. Edicte

Pàgines