Noticies

L’Ajuntament d’Aldover, a través del Consell Comarcal del Baix Ebre, realitzarem un pla d’Igualtat. - Un Pla d'Igualtat és una eina que proposa accions per a fer efectiu el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, i d'aquesta manera eliminar la discriminació per raó de sexe...
En aquestes festes de Nadal s'inaugurà l'obra, de gran necessitat per a la nostra gent gran, dels lavabos condicionats al casal i la pintada de tota la sala del casal i els seus accessos. Per tancar l'any, ja tenim una cosa més finalitzada. Bones Festes a tots.
Per raó de l'acord de la Comissió de Govern de data 26 de juliol 2016, mitjançant aquest anunci s'efectua convocatòria de procediment de licitació, per al subarrendament del bé immoble recinte de l'antiga estació de tren d'Aldover situat al c/ Carretera, s/núm., per destinar-ho, únicament i...
Se sotmet a informació pùblica l'aprovació inicial del Projecte Bàsic d'Urbanització de la UA-9 d'Aldover. Edicte

Pàgines